Mô hình điều hòa không khí phòng sạch

13/04/2017

Chúng tôi giới thiệu một số mô hình thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho phòng sạch :

1. Phòng sạch cho dược phẩm (mô hình thiết kế, các yêu cầu, tiêu chuẩn đặc thù thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho dược phẩm, Bag in Bag out, gel seal cho khu vực độc hại OEB4..vv)

2. Phòng sạch cho điện tử (mô hình thiết kế, các yêu cầu, tiêu chuẩn đặc thù thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho điện tử ..AMC, SEMI, SEMATECH, )

3. Phòng sạch cho bệnh viện (RISK zone 1, 2, 3 &4, dòng unidirectional & none-unidirectional)……

4. Phòng sạch cho thực phẩm, bảo tàng, …….

 

 

Bình chọn bài viết này.

ĐỂ LẠI THÔNG TIN HỖ TRỢ

TOP